Opleiding tot Simonton Counselor®

Opleiding tot Simonton Counselor®

Simonton Center Europe

Het Simonton Center Europe is de enige erkende en internationale organisatie die mensen opleid tot Simonton Counselor® in Europa. Zij zijn breed opgeleid om kankerpatiënten op een verantwoorde en deskundige manier te begeleiden tijdens hun ziekteproces en met hen te werken aan herstel. Dit is tevens de enige opleiding die internationale standaarden hanteert voor het certificeren van psycho-oncologische hulpverleners.

Counseling als begeleiding bij kanker

De diagnose kanker, is een uitdaging voor patiënten en hun naasten. Meer en meer wordt door medici de noodzaak van psycho-oncologische begeleiding erkend en bij velerlei patiënten worden spraakmakende positieve resultaten geboekt. Uit wetenschappelijk onderzoek (Küchler 2007) is gebleken dat patiënten, die psycho-oncologische counseling volgen, bijna 50% langere overlevingsduur hebben!

Studenten samen met mensen met kanker

De problematiek bij kanker en de daarmee verbonden psychische belasting, vraagt van de professionele begeleiders speciale kennis, speciale vermogens en handelingsbekwaamheid. Het programma van de patiëntenweek is zo opgebouwd, dat werken met patiënten en opleiding parallel met elkaar lopen. De studenten zijn deelgenoot van wat er werkelijk leeft bij patiënten en hun begeleiders en leren hiervan. Daarnaast werken zij aan de eigen belevingen die bij de confrontaties met de ziekte kanker kunnen plaatsvinden.

Het programma van de opleidingsweek

De structuur van het programma is zo ingedeeld, dat er ieder dagdeel een thema in de voltallige groep wordt uitgelegd en dan persoonlijk besproken in kleine groepjes of in een individueel consult. Hierbij werken de patiënt en ondersteunende persoon samen aan hun individuele processen onder begeleiding van de counselor.

Het opleidingsprogramma beslaat drie fasen:

  1. Basistraining (1e level): In de basistraining gaat het om participerend leren. Alle gereedschappen die de patiënten wordt aangeboden en waar de patiënten in de subgroepjes mee aan de slag gaan, wordt ook door de studenten in de studenten subgroep doorgewerkt en uitgediept. Het zelf ervaren van de mogelijkheden en kansen van het trainingsprogramma is hierbij het uitgangspunt.
    Zij leren de speciale technieken van de Simonton methode zich eigen te maken (bijvoorbeeld: visualisaties/imaginaties en cognitieve therapie/het werken met overtuigingen, omgaan met emotionele stress). In de basistraining staan de studenten continu onder persoonlijke begeleiding van een Simonton supervisor.
  2. Vervolgtraining op de basistraining (2e level): (Ervan uitgaande dat de basistraining met succes is afgerond). De deelnemers/studenten kijken in de subgroepjes hoe de supervisor met patiënten aan het werk is. Ze zijn observator in de subgroepjes waar de patiënten hun proces doormaken samen met de ondersteunende personen. Ook in individuele sessies waar wordt gewerkt met één patiënt (en de ondersteunende persoon) zijn de studenten nu bij aanwezig.. Ze passen ‘s avonds de technieken van de Simonton methode actief toe, als ze met andere deelnemers aan de opleiding oefenen.
  3. Certificeringtraining (Ervan uitgaande dat de vervolgtraining met succes is afgerond). Om hun eigen competenties te laten zien, leiden de studenten, onder begeleiding van de Simonton supervisor, een subgroepje met patiënten en ook de individuele sessies met één patiënt en de ondersteunende persoon. Verder werken ze met studenten uit de basistraining en de vervolgtraining. Na dit 3e level met succes te hebben afgerond, ontvangen de studenten het certificaat voor Simonton Counselor ® (SCC).

Supervisie trainingen

Tussen de basistraining en de vervolgtraining neemt de student minimaal deel aan 6 gesuperviseerde trainingen van 2 tot 3 dagen, die georganiseerd worden door het Simonton Cancer Center Benelux in nauwe samenwerking met het SCC Duitsland. Hierbij wordt intensief aan het eigen proces als hulpverlener van kankerpatiënten gewerkt. Ook wordt het gehele programma intensief doorgenomen en getraind door middel van rollenspelen, zodat de student bij de certificeringtraining in staat is om zelfstandig een patiëntengroep te kunnen draaien.

Sinomton counselor training
Deelnemers Simonton Counselors training

Aanmelding Studenten voor de opleiding tot Simonton Counselor

Voor tarieven en meer informatie kunt u dit formulier invullen, of contact opnemen met het
secretariaat Team Nederland, Karin van de Brake, 06 83 38 38 61