De Simonton week

De Simonton week

Een gezonde levenshouding in 1 week

In een Simonton week kunt zich het volledige Simonton programma eigen maken. Dit is gebaseerd op het succesvolle model van versterking en ondersteuning dat Dr. Carl Simonton heeft ontwikkeld voor de behandeling van kankerpatiënten. De methode is ontwikkeld vanuit het concept dat innerlijke overtuigingen, emoties, gedrag en levensstijl belangrijke factoren zijn die de gezondheid beïnvloeden.

de simonton week
Een groepssessie tijdens een Simonton week

Kleine groep deelnemers

Het programma wordt gegeven in 6 dagen in een kleine groep deelnemers, kankerpatiënten met hun partner of andere ondersteunende persoon, met instructie en psychotherapie. Het programma is gericht op het werken met de persoonlijke instelling en innerlijke overtuigingen. De deelnemers leren technieken om hun leven te verrijken, om daarmee vervolgens hun gezondheid te kunnen verbeteren, zoals visualisatietechnieken en methoden om vreugde te vergroten en lijden te verminderen (hier meer informatie over de Simonton methode, hier aanmelden voor de Simontonweek).

Vriendelijke, ontspannen atmosfeer

Er wordt actief gewerkt in kleinere groepen, waarbij er aandacht is voor de persoonlijke onderwerpen van de deelnemers en hun dieper liggende overtuigingen en patronen. We werken aan inzicht en het veranderen naar de gewenste situatie. Door het aanleren van zelfhulp technieken krijgen de deelnemers de gelegenheid deze methoden te integreren in hun dagelijks leven. Dit alles vind plaats in een vriendelijke, ontspannen en positieve atmosfeer.

Simonton week - naast een ontspannende meditatie is het onderwerp emotionele stress en overtuigingen vandaag belangrijk.
..ontspannen sfeer tijdens de Simonton week..

Ontwikkelen gezonde levenshouding

Medische begeleiding en behandeling wordt niet aangeboden tijdens de Simonton week. Het programma is er onder andere op gericht om een gezonde houding te ontwikkelen en het vertrouwen te versterken ten opzichte van de medische behandelingen die de patiënt ondergaat of tegemoet ziet.

De organisatie van de Simonton week

Cornelia Kaspar, directeur Simonton Center Europe
Cornelia Kaspar

Een Simonton week wordt georganiseerd op rustgevende lokaties overal ter wereld. De weken worden geleid door gecertificeerde Simonton therapeuten, waarvan veel nog door Dr. Carl Simonton zelf zijn opgeleid en intensief getraind. In Nederland en België wordt de week geleid door Cornelia Kaspar, Directeur van het Simonton Center Europa. Dit gebeurt in samenwerking met een Nederlands therapeutenteam, dat bestaat uit gecertificeerde Simonton Counselors®.

Dag indeling

Elk dagdeel wordt een thema behandeld, die eerst in een plenaire bijeenkomst wordt uitgelegd en waarbij ook een meditatie oefening plaatsvindt. Daarna wordt de groep opgesplitst in kleine subgroepjes (maximaal 3 patiënten en hun ondersteunende personen), waar er met een Simonton therapeut verder gewerkt wordt aan de persoonlijke onderwerpen van de deelnemers.

Verbeteren kwaliteit van leven

In deze week wordt u geleerd met welke methoden u uw gezondheid kunt herstellen, de tumorgroei kunt beïnvloeden en hoe u uw kwaliteit van leven kunt verbeteren. Er is een tolk aanwezig, die zal zorgen voor een directe vertaling van het Engels naar het Nederlands en andersom, hierdoor zijn de Simonton weken ook toegankelijk voor Engels sprekende deelnemers.

Een Simonton week vindt plaats van zondagmiddag tot en met vrijdagmiddag, in België of in Nederland. Voor meer informatie: zie de agenda

Aanmelding Simonton week

Tijdens de Simonton week is ondersteuning van mensen met kanker zeer belangrijk. Daarom adviseren wij mensen met kanker om hun partner of een ander naast betrokken persoon mee te nemen. Deze persoon betaalt alleen de verblijfskosten en hoeft voor deelname dus niets extra’s te betalen.

Tarieven en meer informatie kunt u krijgen door dit formulier in te vullen, of contact op te nemen met het Secretariaat Team Nederland, Karin van de Brake, 06 83 38 38 61.