De Simonton Methode

De Simonton Methode

Waarom overleven mensen een ernstige ziekte?

O. Carl Simonton M.D., radioloog/oncoloog en oprichter van het Simonton Cancer Center, Malibu (USA), geldt als een van de pioniers in de psycho-oncologie. Hij werkte meer dan 35 jaar met kankerpatiënten die hun genezingsproces actief willen ondersteunen. Het doel van de Simonton methode® is het versterken van het immuunsysteem en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Tijdens hun werk in het ziekenhuis, in het begin van de 70-er jaren, vroegen Carl Simonton en zijn toenmalige echtgenote, de psychologe Stephanie Matthews Simonton, zich af hoe het komt dat sommige mensen een ernstige ziekte weer te boven kunnen komen en anderen niet. Ze deden daar onderzoek naar en ontdekten dat patiënten die actief meewerkten aan hun eigen genezingsproces, die zich doelen konden stellen, die iets hadden om voor te leven, die konden aangeven wat hun vreugde en vervulling bracht, een betere kwaliteit van leven bereikten en een hogere overlevingskans hadden. Gezamenlijk ontwikkelden Stephanie en Carl Simonton een therapeutische methode voor kankerpatiënten waarin zij elementen uit verschillende psychologische benaderingen integreerden.

De weg naar herstel

Deze methode was bedoeld als hulp bij zelfhulp. In hun eerste boek “Op weg naar herstel” beschrijven zij uitgebreid hun methode en haar achtergronden.

In het tweede boek “De kracht die in je schuilt” staat, behalve een patiëntenverslag, een uitvoerige beschrijving van de Simonton week, een 5-daagse programma van het Simonton Cancer Center, zoals dat al jaren in Californië, Nederland, Duitsland, Polen, Italië en Japan, wordt georganiseerd.

De essentie van de Simonton methode

Het Simonton programma bevat een groot aantal items die aan de orde komen. Sommige zijn verweven in het programma, andere worden expliciet aan de orde gesteld. Belangrijk onderwerpen zijn bijvoorbeeld:

 • Versterken van de levensenergie en het verbeteren van de gezondheid;
 • Versterken van de motivatie om te leven en vergroten van hoop en vertrouwen;
 • Versterken van het immuunsysteem;
 • Inzicht in de eigen stresspatronen;
 • Effectief dagelijks stressmanagement;
 • Verlichten van angst en pijn;
 • Volgen van de innerlijke natuur; het volgen van de eigen weg;
 • Zich bewust worden en uiten van de eigen behoeften;
 • Het organiseren van sociale steun;
 • Bespreekbaar maken van de betekenis van de ziekte;
 • Ontdekken van positieve bijeffecten van het ziek zijn en deze effecten een plaats leren geven in een gezond leven;
 • Verbeteren van de kwaliteit van leven met alles wat daar in de gegeven situatie bij hoort;
 • Plannen om oud te worden en klaar te zijn om dood te gaan;
 • Ontwikkelen van ‘peace of mind’, aanvaarding, innerlijke rust.

Door deze onderwerpen uitvoerig te behandelen, te ervaren en te trainen komt u zo dicht mogelijk bij uw eigen innerlijke natuur en is de kans op een effectief functioneren van het eigen zelf herstellende vermogen van het lichaam optimaal.

Thera Balvers over de Simonton methode

Onderstaande video’s zijn opgenomen tijdens het Nature By The Sea congres in 2014. Thera Balvers presenteert hierin de Simonton methode. 

Thera Balvers over de Simonton methode, deel 1