Dr. Simonton’s onderzoek

Dr. Simonton’s onderzoek

In februari 1981 maakte ik melding van de resultaten van mijn zevenjarig onderzoek tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Australian Medical Association. Mijn onderzoeksteam en ik hadden de cijfers bestudeerd met betrekking tot de overlevingstijd van mensen met vergevorderde vormen van longkanker, darmkanker en borstkanker. In alle drie de categorieën was de door ons waargenomen gemiddelde overlevingstijd ongeveer twee maal zo lang als de gemiddelde overlevingstijd die was waargenomen in vooraanstaande kankercentra over de gehele wereld.’

Carl Simonton, radioloog, wetenschapper en grondlegger van de Simontontherapie

‘Een van de sterkste punten van ons onderzoek was de langdurige observatie. Hoewel de betrokkenen uit alle delen van de Verenigde Staten en zelfs uit het buitenland afkomstig waren, konden we van 98% van hen een langdurige observatie bijhouden. Het zwakste punt van het onderzoek was dat we het uit financiële overwegingen alleen konden uitvoeren onder onze eigen patiëntenpopulatie, een geselecteerde groep, zonder dat we toevallige factoren konden uitsluiten en zonder controlegroep, dingen die voor een maximale wetenschappelijke geloofwaardigheid noodzakelijk zijn. Dit zou de volgende stap zijn geweest, maar door ons beperkte budget konden we niet verdergaan.’

Indrukwekkend resultaat

‘Een dergelijk onderzoek is inmiddels echter afgesloten en in oktober 1989 gepubliceerd. Dit onderzoek, uitgevoerd door de Stanford Universiteit en de Universiteit van Californië in Berkeley, is een gecontroleerd onderzoek met uitsluiting van toevallige factoren, en voldoet daarmee aan de hoogste maatstaven voor wetenschappelijke bewijsvoering. De onderzoekers bestudeerden vrouwen met borstkanker in een vergevorderd stadium. De resultaten, die door dr. David Spiegel van de Stanford Universiteit werden gerapporteerd, zijn zeer indrukwekkend.’

Overlevingstijd

‘In hun gecontroleerde onderzoek volgden zij 50 vrouwen in de groep die counseling kreeg. In onze geselecteerde populatie hadden wij 71 vrouwen. Bij hun groep met counseling was de gemiddelde overlevingstijd 36,6 maanden; bij die van ons 38,5 maanden; de overlevingstijd van hun controlegroep – vrouwen die geen counseling kregen – was 18,9 maanden; de overlevingstijd van een denkbeeldige controlegroep, die wij op grond van cijfers van andere centra hadden berekend, was 18,0 maanden.’

Objectieve werkwijze

‘Deze resultaten zijn vooral bevredigend omdat, zoals Dr. Spiegel ruiterlijk heeft toegegeven, de onderzoekers hadden geprobeerd te weerleggen dat counseling de overlevingstijd zou kunnen beïnvloeden! In plaats daarvan hebben ze via een bewondering afdwingende, objectieve werkwijze onze conclusies met klinisch onderzoek van het hoogste niveau versterkt.’

Meer over het onderzoek in het boek ‘Op weg naar herstel’

U kunt de boeken hier aanschaffen, of deelnemen aan een Simontonweek, die regelmatig in Nederland wordt georganiseerd.

Ook kunt u groepstherapie volgen, dit zijn sessie van ongeveer 2 1/2 uur verspreid over een aantal weken of individuele therapie volgen bij een gecertificeerde Simonton Counselor.